Kvalitetsvarumärke inom färg

Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Hitta Sadolin produkt

Här nedan kan du söka bland våra produkter.

 

Inomhus

Golv
Golvfärg
Lacker
Möbellack V Halvblank
Panellack Matt
Parkettlack Halvblank
Parkettlack Halvmatt
Snickerier
Snickerifärg V Blank
Snickerifärg V Halvblank
Snickerifärg V Halvmatt
Snickerifärg V SUPER 40
Snickerifärg V SUPER 5
Snickerigrund V
Spackel
Allround Spackel
Gipsspackel
Rullspackel
Snickerispackel
Väggspackel Fin
Väggspackel Grov
Väggspackel Medium
Våtrumsspackel
Specialprodukter
Elementfärg
Kvistlack
Spärrgrund
Spärrgrund V
Vägg & Takfärg Spärr
Vägg & Tak
Colour Test
Grundfärg för väggar och tak
Light & Space
Takfärg
Vägg & takfärg Helmatt
Väggfärg Basic Helmatt
Väggfärg Basic Matt
Väggfärg Halvmatt
Väggfärg Helmatt
Väggfärg Matt
Väggfärg Supermatt
Väggrund
Våtrumsfärg
Våtrumsgrund

Inomhus/Utomhus

Metall
Järn & Metallfärg
Rostskyddsgrund

Utomhus

Lacker
Båtlack Helblank
Metall
Plåtfasadfärg
Plåttakfärg
Putsfasad
FACADE – Putsfasadfärg
Fasadfärg Extra
Fasadgrund
Putsfasadfärg
Silikatbinder
Silikatfärg
Specialprodukter
Nuretanolja