Kvalitetsvarumärke inom färg

Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

CLEANER (MÅLARTVÄTT)

  • Förpackning: 1L, 2,L, 5L
  • Verktyg: Svamp eller borste

Produktbeskrivning

Produktbeskrivning
Målartvätt är ett koncentrerat rengörings- och avfettningsmedel som används före målning. Tar effektivt bort föroreningar, fettbeläggningar och smuts, vilket gör att färgen får en bättre vidhäftning vid målning. 

Behandling
Vid ommålning skall ytan alltid tvättas med Målartvätt. Behandling: Vid lättare rengöring blandas 1 del Målartvätt med 20 delar vatten. Vid stark nedsmutsade ytor blandas 1 del Målartvätt med 10 delar vatten. Den färdiga blandningen påförs med svamp eller borste på den nedsmutsade ytan. Låt blandningen verka några minuter och borsta sedan ytan. Skölj noggrant med rent vatten. Var noga med att skydda glas, aluminium och målade ytor som inte skall målas om.

Produktdatablad

Ladda ner våra datablad: