Kvalitetsvarumärke inom färg

Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Silikatbinder

  • Förpackning: 5L, 10L
  • Antal strykningar/behandlingar: 1
  • Torktid (timmar): 12
  • Övermålningsbar efter (timmar): 12
  • Rengör verktygen med: Vatten
  • Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Produktbeskrivning

Sadolin Silikatbinder är en binder av hög kvalitet som är avsedd för porösa och sugande puts- och betongytor.

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Starkt sugande underlag som t.ex. tidigare kalkfärgsmålade ytor underbehandlas med en blandning av Sadolin Silikatbinder och vatten 1:1. Färdigmåla med Sadolin Silikatfärg. För mer teknisk vägledning, besök oss på hemsidan. Varning! Silikatbinder har en etsande förmåga på glas, keramik, klinker, natursten och metall. Skydda omgivande ytor mot stänk, och använd alltid skyddsglasögon och handskar. Måla aldrig om ytan som ska målas är under +10°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Produktdatablad

Ladda ner våra datablad: