Kvalitetsvarumärke inom färg

Sadolin Facebook Sadolin Instagram Sadolin Houzz

Spärrgrund V

  • Förpackning: 1L, 2.5L, 10L
  • Antal strykningar/behandlingar: 1-2
  • Torktid (timmar): 1
  • Övermålningsbar efter (timmar): 8
  • Rengör verktygen med: Vatten
  • Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Produktbeskrivning

Spärrgrund V är en vattenburen spärrande grundfärg för trä. Produkten används innomhus på obehandlat eller tidigare behandlat trä för att minska risken för missfärgningar/genomblödningar från kvistar, gulnat trä m.m. Spärrgrund V kan övermålas med valfri Sadolin Snickerifärg. Nytt trä ska vara rent och torrt. Äldre obehandlat trä samt tidigare lackad/målad yta ska tvättas med målartvätt, sköljas väl och torka. Blanka ytor ska mattslipas. Spärrgrund V ska appliceras i 1-2 skikt beroende på risken för genomslag. Applicera alltid två skikt över kvistar på obehandlat trä samma om underlaget är kraftigt missfärgat. I de fall underlaget är kraftigt missfärgat, kan det första skiktet med Spärrgrund V missfärgas, detta fixeras dock när färgfilmen torkar så risk för ytterligare genomblödning är liten när man målar ytan andra gången. Spärrgrund V ska torka minst 8 timmar efter varje strykning. Obs! Trä är ett naturligt material som varierar och det har stor betydelse hur virket har torkats och lagrats. Kvistgenomslag kan i vissa fall uppstå efter en tid, trots behandling. Måla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.

Produktdatablad

Ladda ner våra datablad: