Sadolin Fasadgrund

Fasadgrund
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Torktid Torktid 23°C 50% RF:1 timmar
  Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • För perfekt slutresultat
 • Hårdare yta

Produktbeskrivning

Sadolin Fasadgrund är en grundfärg avsedd för porösa och sugande puts- och betongytor.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande och porösa ytor grundas med Sadolin Fasadgrund. Kan förtunnas med upp till 25 % vatten vid mycket sugande underlag och stryks då 2 ggr vått i vått. I annat fall oförtunnad. Färdigmåla därefter. Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Kulörer laddas…