Sadolin Grundfärg för väggar och tak

Grundfärg för väggar och tak
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Helmatt
 • Täckning 6-8 m2/lit
 • Torktid Genomtorr 1 timme,
  Övermålningsbar 2 timmar
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • Svanen

Produktbeskrivning

Sadolin Grundfärg för väggar och tak är en helmatt vattenburen grundfärg av god kvalitet som är avsedd för grundmålning av väggar och tak inomhus. Den är lättapplicerad och har god täckförmåga. Sadolin Grundfärg används på puts, betong, lättbetong, byggskivor av olika slag, glasfiberväv, sandspacklade ytor mm.

Appliceringsbeskrivning

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Grundmåla med Sadolin Grundfärg för väggar och tak och färdigstryk 1-2 gånger med vald Sadolin Vägg- eller Takfärg. Äldre limfärgsmålade ytor eller kalkade ytor måste specialbehandlas innan målning. Kontakta Sadolin för mer information. Måla ej under +5 ºC. Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Hälsa & Säkerhet

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen. -Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. -Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. -Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.nordic-ecolabel.org Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Sadolin Grundfärg används på puts, betong, lättbetong, byggskivor av olika slag, glasfiberväv, sandspacklade ytor mm.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Kulörer laddas…