Sadolin Powder filler

Snabbhärdande gipsspackel.
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
  • Täckning ..
  • Torktid Härdningstid 23°C 50% RF ca 50 minuter. Övermålningsbar efter ca 3 timmar (beroende på skikttjocklek).
  • Strykningar 1
Produktegenskaper
  • För perfekt slutresultat

Produktbeskrivning

Powder Filler är ett snabbhärdande gipsspackel avsett för spackling av betong, lättbetong samt lagning av hål på gipsskivor mm. Lätt att blanda (Jämnt och homogent), lätt at applicera och slipa. Ger en snygg Finish. Krymper inte. Endast för inomhusbruk

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Powder Filler blandas 2:1 med kallt vatten. 5 kg blandas med 2 l kallt vatten. Powder Filler omrörs till jämn, klumpfri konsistens. Låt stå 3 min före användning. Omrörs 30 sek ytterligare innan applicering. Powder Filler har 35 min brukstid. Vi rekommenderar att ta bort ojämnheter av ytan innan produkten är fullt härdad (50 min). Tunnare skikt kan slipas, använd ögonskydd. Torktid 3 timmar beroende av skikt tjocklek. Spackla ej när yttemperaturen är under +5°C.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Tips

  • 1. Rengöring
    Avlägsna gispsspackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengör omgående efter spackling.
  • 2. Förvaring
    Frostfritt
Kulörer laddas…