Sadolin Rullspackel

Rullspackel
Förpackningsstorlek
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • För perfekt slutresultat

Produktbeskrivning

Sadolin Rullspackel är ett högfyllande lättspackel av allroundtyp avsett för rullspackling av väggar och tak inomhus. Genom sin speciella formulering är Sadolin Rullspackel även lämplig för iläggning av skarvremsa. För bredspackling rekommenderas en total skikttjocklek på max 3 mm. Fyllförmågan för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 5 mm

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara rent, torrt och dammfritt. Lämplig utrustning är roller och ett förlängningsskaft. För bästa resultat använd en bredare spackel vid efterslätning av spackelytan. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC. Verktyg: Roller

Hälsa & Säkerhet

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv- EN 13963 & EN 15824 Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.svanen.se Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation
 • 2. Rengöring
  Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Kulörer laddas…