Sadolin Snickerispackel

Snickerispackel
Förpackningsstorlek
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • För perfekt slutresultat

Produktbeskrivning

Sadolin Snickerispackel är ett spackel av hög kvalitet som ger en fin och slät yta åt dina snickerier och väggar. Används c Kan utan grundning spacklas på gammal väl avtvättad, mattslipad färg.

Appliceringsbeskrivning

Kan utan grundning spacklas på gammal väl avtvättad, mattslipad färg. Ytan skall vara ren, torr och dammfri. Nytt trä grundas med förtunnad färg före spackling. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC. Använd ögonskydd vid slipning. Verktyg: Spackelspade

Hälsa & Säkerhet

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv- EN 15824. Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation
 • 2. Rengöring
  Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Kulörer laddas…