Sadolin Vägg & takfärg spärr

Vägg & takfärg spärr
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Helmatt
 • Täckning 6-8 m2/liter
 • Torktid Genomtorr 4 timmar,
  Övermålningsbar 16 timmar
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • För perfekt slutresultat

Produktbeskrivning

Sadolin Vägg & Takfärg Spärr är en grund/täck färg av hög kvalitet som är avsedd för isolering av de flesta missfärgade tak och väggytor med t.ex. fukt, nikotin och brandskador. Sadolin Vägg & Takfärg Spärr reducerar risken för genomslag av trähartser vid målning av paneltak. Kvistar skall isoleras med Kvistlack innan målning av paneltak.

Appliceringsbeskrivning

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Orena ytor tvättas med avsett rengöringsmedel. Färgen omröres väl före användning. Sadolin Vägg och Takfärg Spärr stryks 2 gånger med minst 16 timmars tork mellan skikten.
Måla ej under +5 ºC. Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Behållaren är inte ett tryckkärl. Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet. Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.
 • 2. Rengöring
  Rengör verktygen med vatten efter användandet
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Kulörer laddas…