Sadolin Väggspackel Fin

Väggspackel Fin
Förpackningsstorlek
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
  • Strykningar 1
Produktegenskaper
  • För perfekt slutresultat

Produktbeskrivning

Sadolin Spackel Fin är ett högfyllande lättspackel av hög kvalitet som ger en fin och slät yta åt dina väggar. Används för skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus. Speciellt lämplig för skarvspackling med skarvremsa.

Appliceringsbeskrivning

Ytan skall vara ren, torr och dammfri. Sadolin Spackel Fin är avsett för handspackling. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC. Använd ögonskydd vid slipning. Verktyg: Spackelspade

Hälsa & Säkerhet

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv- EN 13963 & EN 15824. Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Tips

  • 1. Förbered ytan
    Används för skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus.
  • 2. Rengöring
    Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
Kulörer laddas…