Sadolin Väggspackel Medium

Väggspackel Medium
Förpackningsstorlek
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • För perfekt slutresultat

Produktbeskrivning

Sadolin Spackel Medium är ett högfyllande allround lättspackel av hög kvalitet som ger en fin och slät yta åt dina väggar. Används för skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus. Lämplig även för iläggning av skarvremsa.
Sadolin Spackel Medium är ett högfyllande allround lättspackel av hög kvalitet som ger en fin och slät yta åt dina väggar. används för skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus. Lämplig även för iläggning av skarvremsa.

Appliceringsbeskrivning

Ytan skall vara ren, torr och dammfri. Sadolin Spackel Medium är avsett för handspackling. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC. Använd ögonskydd vid slipning. Verktyg: Spackelspade

Hälsa & Säkerhet

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.svanen.se Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation
 • 2. Rengöring
  Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Kulörer laddas…