Sadolin Våtrumsfärg

Våtrumsfärg
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Halvblank
 • Täckning 6-8 m2/Liter
 • Torktid Genomtorr 2 timmar,
  Övermålningsbar 5 timmar
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Hårdare yta

Produktbeskrivning

Sadolin Våtrumsfärg är en halvblank latexväggfärg av hög kvalitet som ger en fin, halvblank yta och lyster åt dina väggar. Används för våtutrymmen inomhus på puts, betong och gipsskivor och andra skivmaterial. Främsta användningsområde är för målning av badrum.

Appliceringsbeskrivning

Ytan skall vara ren, torr och dammfri. Använd Sadolin Våtrumsgrund för limning och grundning av väven i ett moment vid uppsättning. Färdigstryk 2 gånger med Sadolin Våtrumsfärg.
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Används för våtutrymmen inomhus på puts, betong och gipsskivor och andra skivmaterial. Främsta användningsområde är för målning av badrum
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Kulörer laddas…