Sadolin Våtrumsgrund

Våtrumsgrund
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Blank
 • Täckning 2-5 m2/liter
 • Torktid Genomtorr 5 timmar,
  Övermålningsbar 7 timmar
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • För perfekt slutresultat

Produktbeskrivning

Sadolin Våtrumsgrund är en kombinerad grund och limfärg av hög kvalitet avsedd för våtrum.

Appliceringsbeskrivning

Ytan skall vara ren, torr och dammfri. Använd Våtrumsgrund för limning och grundning av väven i ett moment vid uppsättning. Färdigstryk (med ny roller) med Sadolin Våtrumsfärg 2 ggr. Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Använd Våtrumsgrund för limning och grundning av väven i ett moment vid uppsättning. Färdigstryk (med ny roller) med Sadolin Våtrumsfärg 2 ggr.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Kulörer laddas…