Sadolin Våtrumsspackel

Våtrumsspackel
Förpackningsstorlek
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • För perfekt slutresultat

Produktbeskrivning

Sadolin Våtrumsspackel är ett högfyllande lättspackel för skarv- och bredspackling på puts, betong och skivmaterial, samt iläggning av remsa, där våtfast spackel behövs. Sadolin Våtrumsspackel ingår i Sadolin våtrumssystem.

Appliceringsbeskrivning

Ytan skall vara ren, torr och dammfri. Sadolin Våtrumsspackel är avsett för handspackling. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC. Använd ögonskydd vid slipning. Verktyg: Spackelspade

Hälsa & Säkerhet

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv- EN 13963 & EN 15824. Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Kulörer laddas…