Brighter Future

Att göra saker bättre

Genom vårt Brighter Futures program arbetar vi ständigt för förbättringar, partnerskap och fantasi i allt vi gör. Oavsett om det är färgen vi tillverkar eller förpackningen vi producerar har vi åtagit oss att uppfylla så höga miljökrav vi bara kan. Inte bara för att göra vad vi gör effektivare och miljövänligare, men också för att uppmuntra andra att göra detsamma. I slutändan blir det en bra affär för alla.

Produkter och förpackningar

Vår ambition är att göra de bästa produkterna med lägsta möjliga miljöpåverkan, inklusive emballaget. Vår strategi är att mäta den miljöpåverkan våra produkter har och sedan hitta lösningar på hur vi kan förbättra våra produkter utifrån ett miljöperspektiv. För att göra detta har vi utvecklat ett verktyg som heter ”Environmental Impact Analyser (EIA)”.

Hur vi använder EIA:
AkzoNobel samarbetar med ”Forum for the Future”, som arbetar med hållbar utveckling och tillsammans har man utvecklat EIA-verktyget. Som oberoende organisation, hjälper ”Forum for the Future” oss att se till så att vi använder detta verktyg för att bedöma och kommunicera lämpliga miljörelaterade påståenden på våra produkter.

Verktyget mäter miljöprofilen för en produkt från utvinning av råvaror, genom hela tillverkningsprocessen och ända fram till den punkt då produkten lämnar fabriken. Vi har valt att fokusera på tre viktiga miljöområden:
1. Mängden utsläpp av växthusgaser (“carbon footprint”) som produceras vid tillverkning av produkten. Detta uttrycks som koldioxidekvivalenter (CO2e)
2. Vikten på avfall som genereras under den totala tillverkningen av produkten
3. Den volym vatten som förbrukas till följd av tillverkningen av produkten

EIA-verktyget ger oss möjlighet att jämföra den hållbara utvecklingen för olika produkter och hjälper oss att göra verkliga miljöförbättringar samt underlättar för våra kunder att göra ett medvetet val baserat på fakta.

För mer information se:

http://www.forumforthefuture.org/project/environmental-impact-analyser/overview

AkzoNobel i samhället

AkzoNobel är övertygade om att människors omgivning har en stor påverkan på humör och välbefinnande. Därför vill vi medverka till en ljusare och fräschare miljö genom att sätta färg på och i människors bostäder samt på mörka och tråkiga platser runt om oss i samhället.

Vi gör detta bland annat genom vårt Community Program, som ger våra medarbetare möjligheten att måla om och förnya omgivningen där de bor, i sina barns skolor eller hos den lokala idrottsföreningen. Dessutom hjälper vi även kommuner och myndigheter med att förnya och måla om offentliga platser, t.ex. samarbetar vi med Stockholms stad och har här målat om arkaden vid Sergels torg i en ljusare kulör, för att människor ska uppleva torget fräschare och inte minst säkrare.

Hur vi arbetar

Vi vill vara en del av en värld som har en naturlig skönhet och kulör – och vi vill säkerställa att den även i framtiden förblir sådan. Att ta ansvar för hur vi producerar våra produkter, hur vi bedriver vår verksamhet och vad som händer med våra produkter och förpackningar efter användning är självklart för oss och förhoppningsvis även för dig.

Vår utveckling sedan 2010

Sedan 2010 har vi tagit ett stort steg i rätt riktning och nedan ser du några siffror från vår tillverkningsenhet i Malmö:

  • CO2-utsläppet har minskat med 50 %
  • Avfallsmängden har minskat med över 40 %
  • Produktionen av miljömärkta produkter har ökat från 20 % till 35 %