Hållbar utveckling

AkzoNobel välkomnar det ansvar vi har för att bidra till en ljusare mer hållbar framtid. Vi vill skapa en värld där färg och fantasi går hand i hand med en bättre miljö och där grönt är mer än en kulör. Denna attityd och filosofi påverkar allt vi gör. Vi strävar efter att göra en verklig skillnad genom våra produkter, samhällsaktiviteter och hur vi sköter vår verksamhet och vi inspirerar andra att göra detsamma. Så genom att köpa våra produkter och samarbeta med oss hjälper du till att skapa ljusare framtid för alla.

Vi arbetar mycket aktivt för att våra produkter och tillverknings-processer ska vara miljövänliga. Kvalitet och miljö är sedan länge ledord och Akzo Nobel Decorative Coatings har varit kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1993. 1996 blev vi  ISO 14001-certifierade och utifrån en miljöpolicy har vi satt upp en rad miljömål som vi varje dag arbetar efter att uppfylla. Vår ambition är att utveckla färgsystem med så liten miljöbelastning som möjligt. Ett exempel på våra miljömål är att vi ska kunna erbjuda vattenburna produkter för alla ändamål och detta arbete är långt framskridit. Vi har också ambitionen att få så många av våra produkter som möjligt miljömärka.

“Miljömärkta produkter” sidan listar vi alla våra Sadolin-produkter som idag är miljömärkta.

Ecologos2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *